تنها دو روز سال هس که نمیتونی هیچ کاری بکنی! یکی دیروز، یکی فرداie88ub
   

ارزيابي کار و زمان

جايگاه درس در رشته مهندسي صنايع

ارزيابي کار و زمان از زيربنايي ترين و اساسي ترين دروس رشته مهندسي صنايع و پيش نياز يک شاخه مهم از دروس اين رشته ،طرحریزی واحد های صنعتی مي باشد.

 دانشي است که در کليه واحدهاي توليدي و صنعتي و حتي خدماتي جهت بالابردن بهره وري در فرآيند, مورد نياز مهندسين صنايع مي باشد.

 بدون تردید تحقق شعار"تا بهتر هست خوب کافی نیست"توسط کارسنجی امکان پذیر است.

مفهوم ارزیابی کار و زمان(کارسنجی)

کار سنجی مجموعه ای از دو فن حرکت سنجی و زمان سنجی ست که کار نیروی انسانی و منابع دیگر را از جهات مختلفذ مورد بررسی قرار داده و نتیجه این بررسی افزایش کارائی و صرفه جویی در هزینه ها خواهد بود.

هدف اصلی کارسنجی دست یابی به بهترین کارائی است.

کارسنجی از دو جزء روش سنجی و زمان سنجی تشکیل شده به طوریکه روش سنجی حرکات و فعالیت های استاندارد را ایجاد میکند و زمان سنجی زمان انجام کارها و فعالیت ها را استاندارد میکند.

روش سنجی+ زمان سنجی=کار سنجی

Work study=method study + time study

 

کاربردهاي ارزيابي کار و زمان

*        افزايش بهره وري

*        تجزيه و تحليل کارايي عمليات

*        تعيين استانداردهاي انجام کار جهت برنامه ريزي و کنترل موثر توليد

*        يکي از موثرترين ابزار تحقيقاتي و کنترلي مديريت بر روي کارايي افراد و سازمان

موضوع ارزيابي کار و زمان

*        ثبت سيستماتيک وقايع (در قالب جداول) و راه هاي موجود و پيشنهاد شده براي انجام کار و مقايسه آنها با معيارهاي اقتصادي.

*        مجموعه تکنيکهايي براي بررسي، ثبت و مطالعه عملکرد جاري و بهبود و توسعه آن

 

 

اهداف مطالعه کار

*        موثرترين استفاده از تجهيزات و مواد اوليه

*        موثرترين استفاده از نيروي انساني

*        عملکرد مطلوب مجموعه تجهيزات، مواد اوليه و نيروي انساني .

 

که دستیابی به اهداف فوق از طریق انجام امور زیر امکان پذیر است:

·         بهبود روش های انجام عملیات

·         برنامه ریزی بهتر و بهبود روش های کنترل

·         افزایش میزان کار مفید کارکنان

ضرورت انجام کارسنجی

1-از دیدگاه ایجادکننده عدالت در محیط های کاری

2-از دیدگاه تدارک برنامه ریزی اساسی برای سازمان های تولیدی و غیر تولیدی

3-از دیدگاه بهره وری و کارائی

مراحل پیاده سازی کارسنجی

1.      انتخاب کار وایجاد جو مناسب جهت کار

2.      ثبت یادداشت کلیه واقعیات مربوط به کار مورد مطالعه(مطالعه وضعیت موجود)

3.      بررسی منتقدانه بر روی واقعیات کار

4.      ایجاد روشهای بهبودیافته

5.      اندازه گیری کار

6.      تدوین استانداردهای تهیه شده

7.      پیاده سازی استانداردهای تدوین شده

8.      حفظ ونگهداری استاندارد

 کاربرد روش سنجي و کارسنجي در امور اداري و توليدي

*        اغلب بررسيها تا قبل از جنگ جهاني دوم در زمينه هاي روش سنجي و زمان سنجي معطوف به کارخانجات و کارگاه هاي توليدي بوده است.

*        در سالهاي اخير، روش سنجي و زمان سنجي در اندازه گيري کارهاي اداري و دفتري مورد توجه خاص قرار گرفته است.

 

 


نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۷/۱۶ ساعت 0:0 توسط Sara.M
RSS   google   yahoomail   googlemail